top of page

PRIVACY & COOKIES

FORS Engineers BV, gevestigd te 1700 Dilbeek, Oudesmidsestraat 27, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bartdesmedt.be

Fors Architects & Engineers

BE 0842.495.676

Oudesmidsestraat 27

1700 Dilbeek

0473/69.25.21

Wij vErwErkEn volgEndE pErsoonsgEgEvEns

FORS Engineers BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- & achternaam

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere/
gevoelige persoons-gegevens 

Onze website en/of dienst beoogt niet om gegevens te vergaren over bezoekers jonger dan 16 jaar zonder de vereiste toestemming van ouders of voogd. Hoewel we niet in staat zijn om de leeftijd van bezoekers accuraat te verifiëren, raden we ouders aan actief de online activiteiten van hun kinderen te volgen. Op deze wijze willen we voorkomen dat er persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke goedkeuring. Als je meent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben vergaard, verzoeken we je vriendelijk contact met ons op te nemen via info@bartdesmedt.be, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

bewaartijd persoons-gegevens

FORS Engineers BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

delen met derden

FORS Engineers BV deelt uitsluitend informatie met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

gebruikte cookies

FORS Engineers BV maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De door ons gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarnaast stellen ze ons in staat om onze website te optimaliseren. Indien gewenst, kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

Gegevens BEKIJKEN, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FORS Engineers BV. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Stuur je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens naar info@bartdesmedt.be.

Om de authenticiteit van het inzageverzoek te waarborgen, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat je pasfoto, MRZ (machine readable zone - de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

FORS Engineers BV wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

persoons-gegevens 
BEVEILIGEN

FORS Engineers BV hecht grote waarde aan de bescherming van jouw gegevens en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Indien je desondanks twijfels hebt over de beveiliging van jouw gegevens of aanwijzingen van misbruik constateert, verzoeken wij je vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice of via info@bartdesmedt.be.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page